Retningslinjer for snerydning

Når man som virksomhed er arbejdsgiver eller har kunder, der færdes på virksomhedsområderne, er der en masse regler, der skal overholdes for at holde arealerne sikre at gå, cykle og køre på. På dine udendørsområder har du nemlig ansvar for og pligt til at rydde sne, salte og i øvrigt vedligeholde asfalt, belysning og alle de andre ting, som hjælper til at skabe sikre områder for færdsel. Der er strenge krav til virksomheder, private som offentlige, og institutioner om hvordan, hvor og hvornår snerydning skal udføres.

Lovbestemte tidsfrister for rydning af sne og saltning

Om vinteren, og evt. også andre dage på året hvor der kunne komme sne, skal der som udgangspunkt være ryddet sne mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Dog gælder det, at hvis virksomheden har ansatte eller kunder, som kommer tidligere end dette, skal der være ryddet før den første person ankommer til området. Ligeledes gælder det for virksomheder og restauranter, der har åbent længere end kl. 22, at fortov og veje holdes snefri, indtil de sidste kunder er gået.

Manglende rydning kan ende i erstatningssag

Det kan være nødvendigt på dage med meget sne, at snerydning og saltning foretages flere gange dagligt for at overholde reglerne. Hvis reglerne ikke overholdes, kan dette få store konsekvenser for virksomheden, som har ansvar for sine medarbejdere. Det kan ende i en erstatningssag, hvis nogen kommer til skade som følge af glatte erhvervsområder. Hvis overtrædelsen er særligt grov, kan der forekomme bødestraf, eller kommunen kan lade snerydning ske for dig på din egen regning, hvortil der typisk vil blive pålagt et gebyr.

Professionelle sneryddere kender alle reglerne

Det er derfor meget nemmere at lave en aftale allerede i dag med dine lokale sneryddere om, hvordan I sammen løser opgaven, når sneen begynder at falde.

Professionel snerydningsservices kan sørge for, at dine arealer lever op til kravene i loven ved netop at tilbyde rydning flere gange dagligt, hurtigt og effektivt samt til den aftalte tid. Det tager ingen tid at rydde selv store parkeringspladser eller en baggård fyldt med pæle og containere, netop fordi de har de rigtige redskaber og saltemetoder, der forhindrer dannelse af is. Derudover kender de også reglerne for rydning omkring skraldespande, brandhaner, postkasser og andre særlige objekter, der altid skal være lettilgængelige for de personer, som skal servicere dem.

Snevagten A/S

Bjerringbrovej 46

2610 Rødovre

3871 1700

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*